தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TuRaiyUr OTaikizAr-tuRaiyUr OTaikizAr

tuRaiyUr OTaikizAr

136
yAzp pattarp puRam kaTuppa
izai valan'ta pal tunnattu
iTaip purai paRRi, piNi viTAa
Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
5
pEen pakai ena onRu enkO?
uNNAmaiyin Un vATi,
teN n'Irin kaN malki,
kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
paci alaikkum pakai onRu enkO?
10
anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
maram piRagkiya n'aLic cilampil,
kuragku anna pun kuRug kULiyar
paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
15
'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
enak karuti, peyar Etti,
vAy Ara n'in icai n'ampi,
cuTar cuTTa curattu ERi,
ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
20
'emakku IvOr piRarkku IvOr;
piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
anaittu uraittanan yAn Aka,
n'inakku ottatu n'I n'ATi,
n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
25
taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
n'uN pala maNalinum Etti,
uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:30:41(இந்திய நேரம்)