தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'ariverUuttalaiyAr-n'ariverUuttalaiyAr

n'ariverUuttalaiyAr

5
erumai anna karug kal iTai tORu,
Anin parakkum yAnaiya, munpin,
kAnaka n'ATanai! n'IyO, peruma!
n'I Or Akalin, n'in onRu mozival:
5
aruLum anpum n'Ikki, n'IgkA
n'irayam koLpavaroTu onRAtu, kAval,
kuzavi koLpavarin, Ompumati!
aLitO tAnE; atu peRal arug kuraittE.
tiNai pATANtiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; poruNmozik kAjciyum Am.
cEramAn karuvUr ERiya oL vAT kOp perujcEral irumpoRaiyaik kaNTa jAnRu, n'in uTampu peRuvAyAka!' ena, avanaic cenRu kaNTu, tam uTampu peRRu n'inRa n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

195
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
payan il mUppin, pal cAnRIrE!
kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
5
piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
allatu ceytal Ompumin; atutAn
ellArum uvappatu; anRiyum,
n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.
tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:31:04(இந்திய நேரம்)