தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PicirAn'taiyAr-picirAn'taiyAr

picirAn'taiyAr

67
annac cEval! annac cEval!
ATu koL venRi aTu pOr aNNal
n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
5
maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
10
vAyil viTAtu kOyil pukku, em
perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
inpuRu pETai aNiya, tan
anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

184
kAy n'el aRuttuk kavaLam koLinE,
mA n'iRaivu illatum, pal n'ATku Akum;
n'URu ceRu Ayinum, tamittup pukku uNinE,
vAy pukuvataninum kAl peritu keTukkum;
5
aRivuTai vEn'tan n'eRi aRin'tu koLinE,
kOTi yAttu, n'ATu peritu n'an'tum;
melliyan kizavan Aki, vaikalum
varicai aRiyAk kallen cuRRamoTu,
parivu tapa eTukkum piNTam n'accin,
10
yAnai pukka pulam pOla,
tAnum uNNAn, ulakamum keTumE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
pANTiyan aRivuTai n'ampiyuzaic cenRa picirAn'taiyAr pATiyatu.

191
'yANTu pala Aka, n'arai ila Akutal
yAgku Akiyar?' ena vinavutir Ayin,
mANTa en manaiviyoTu, makkaLum n'irampinar;
yAn kaNTanaiyar en iLaiyarum; vEn'tanum
5
allavai ceyyAn, kAkkum; atantalai
AnRu avin'tu aTagkiya koLkaic
cAnROr palar, yAn vAzum UrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
kOpperujcOzan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyArai,'kETkum kAlam palavAlO? n'arai n'umakku illaiyAlO?' enRa cAnROrkku avar coRRatu.

212
'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
5
vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
paital cuRRattup pacip pakai Aki,
kOziyOnE, kOpperujcOzan
pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
10
vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:33:04(இந்திய நேரம்)