தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PUtap PANTiyan TEvi Perug KOppeNTu-pUtap PANTiyan TEvi Perug KOppeNTu

pUtap pANTiyan tEvi perug kOppeNTu

246
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
5
kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
vELai ven'tai, valci Aka,
paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
10
uyaval peNTirEm allEm mAtO;
perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
vaL itaz avizn'ta tAmarai
15
n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:33:41(இந்திய நேரம்)