தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PerugkunRUr KizAr-perugkunRUr KizAr

perugkunRUr kizAr

147
kal muzai aruvip pal malai n'In'ti,
cIRiyAz cevvazi paNNi van'tatai,
kAr vAn in uRai tamiyaL kELA,
n'erun'al oru ciRaip pulampukoNTu uRaiyum
5
ari matar mazaik kaN, am mA arivai
n'eyyoTu tuRan'ta mai irug kUn'tal
maNNuRu maNiyin mAcu aRa maNNi,
putu malar kajala, inRu peyarin,
atuman, em paricil Aviyar kOvE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avaL kAraNamAka avanaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

210
manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
5
ceyir tIr koLkai em veg kAtali
uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
10
n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
arug kaTi munai araN pOlap
15
perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.

211
ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
5
muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
10
uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
15
pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
celval attai, yAnE vaikalum,
valci inmaiyin vayinvayin mARi,
il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
20
pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

266
payam kezu mA mazai peyyAtu mARi,
kayam kaLi muLiyum kOTaiAyinum,
puzalkAl Ampal akal aTai n'Izal,
katirk kOTTu n'an'tin curi muka ERRai
5
n'Aku iLa vaLaiyoTu pakal maNam pukUum
n'Ir tikaz kazani n'ATu kezu peru viRal!
vAn tOy n'IL kuTai, vaya mAn cenni!
cAnROr irun'ta avaiyattu uRROn,
'Acu Aku' ennum pUcal pOla,
10
vallE kaLaimatiattai uLLiya
virun'tu kaNTu oLikkum tirun'tA vAzkkai,
poRip puNar uTampil tOnRi en
aRivu keTa n'inRa n'alkUrmaiyE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

318
koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
mayil am cAyal mAayOLoTu
pacittanRu amma, perun'takai UrE
manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
5
pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
pun puRap peTaiyoTu vatiyum
yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
perug kunRUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:33:49(இந்திய நேரம்)