தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutan ILan'AkanAr-marutan ILan'AkanAr

marutan iLan'AkanAr

52
aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
5
vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
innA vem pOr iyal tEr vazuti!
itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
10
vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
peru n'al yANarin orIi, iniyE
kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
15
vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
kAna vAraNam Inum
kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

138
Aninam kalitta atar pala kaTan'tu,
mAninam kalitta malai pin oziya,
mIninam kalitta tuRai pala n'In'ti,
uLLi van'ta, vaL uyirc cIRiyAz,
5
citAar uTukkai, mutAarip pANa!
n'IyE, pEr eNNalaiyE; n'in iRai,
'mARi vA' ena moziyalan mAtO;
oli irug katuppin Ayizai kaNavan
kiLi marIiya viyan punattu
10
maran aNi perug kural anaiyan Atalin,
n'innai varutal aRin'tanar yArE?
tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

139
cuval azun'tap pala kAya
cil Otip pal iLaijarumE,
aTi varun'ta n'eTitu ERiya
koTi marugkul viRaliyarumE,
5
vAztal vENTip
poy kUREn; mey kURuval;
OTAp pUTkai uravOr maruka!
uyar cimaiya uzAa n'Ajcil porun'a!
mAyA uLLamoTu paricil tunni,
10
kani patam pArkkum kAlai anRE;
Ital AnAn, vEn'tE; vEn'taRkuc
cAtal ajcAy, n'IyE; AyiTai,
iru n'ilam miLirn'ticinAagku, oru n'AL,
aruj camam varukuvatuAyin,
15
varun'talum uNTu, en paital am kaTumpE.
tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:37:04(இந்திய நேரம்)