தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VeRi PATiya KAmakkaNNiyAr-veRi PATiya KAmakkaNNiyAr

veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

271
n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
mel izai makaLir aitu akal alkul,
toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
5
veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
maRam pukal main'tan malain'tamARE!
tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

302
veTi vEy koLvatu pOla OTi,
tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
5
aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
10
viN ivar vicumpin mInum,
taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.
tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:39:49(இந்திய நேரம்)