தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Akutai-akutai

akutai

233
poyyAkiyarO! poyyAkiyarO!
pA aTi yAnai paricilarkku arukAc
cIr kezu n'On tAL akutaikaN tOnRiya
pon punai tikiriyin poyyAkiyarO!
5
'irum pAN okkal talaivan, perum pUN,
pOr aTu tAnai, evvi mArpin
eHkuRu vizuppuN pala' ena
vaikuRu viTiyal, iyampiya kuralE.
tiNayum tuRaiyum avai.
vEL evviyai veLLerukkilaiyAr pATiyatu.

347
uNpOn tAn n'aRug kaLLin iTac cila
n'A iTaip pal tEr kOlac civan'ta
oLiRu oL vATak kuzain'ta pain' tumpai,
eRin'tu ilai muRin'ta katuvAy vElin,
5
maNam n'ARu mArpin, maRap pOr akutai,
kuNTu n'Ir varaippin, kUTal anna
kuvai irugkUn'tal varu mulai cEppa,
...........................................................................................................
en Avatukol tAnE?.....................................
10
viLagkuRu parAraiya Ayinum, vEn'tar
vinai n'avil yAnai piNippa,
vEr tuLagkina, n'am UruL maranE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
kapilar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:43:48(இந்திய நேரம்)