தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

An'tai

An'tai

67
annac cEval! annac cEval!
ATu koL venRi aTu pOr aNNal
n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
5
maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
10
vAyil viTAtu kOyil pukku, em
perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
inpuRu pETai aNiya, tan
anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

71
maTagkalin cinaii, maTagkA uLLattu,
aTagkAt tAnai vEn'tar uTagku iyain'tu,
ennoTu porutum enpa; avarai
Ar amar alaRat tAkki, tEroTu
5
avarp puRagkANEn Ayin ciRan'ta
pEr amar uNkaN ivaLinum pirika;
aRan n'ilai tiriyA anpin avaiyattu,
tiRan il oruvanai n'ATTi, muRai tirin'tu
melikOl ceytEn Akuka; mali pukaz
10
vaiyai cUzn'ta vaLam kezu vaippin
poyyA yANar maiyal kOmAn
mAvanum, man eyil An'taiyum, urai cAl
an'tuvaj cAttanum, Atan aziciyum,
vej cina iyakkanum, uLappaTap piRarum,
15
kaN pOl n'aNpin kELiroTu kalan'ta
in kaLi makiz n'akai izukki yAn onRO,
manpatai kAkkum n'IL kuTic ciRan'ta
ten pulam kAvalin orIi, piRar
van pulam kAvalin mARi yAn piRakkE!
tiNai kAjci; tuRai vajcinak kAjci.
ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan pATTu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:45:05(இந்திய நேரம்)