தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CiRukuTi KizAn PaNNan-ciRukuTi KizAn PaNNan

ciRukuTi kizAn paNNan

173
yAn vAzum n'ALum paNNan vAziya!
pANar! kANka, ivan kaTumpinatu iTumpai;
yANarp pazu maram puL imizn'tanna
UN oli aravamtAnum kETkum;
5
poyyA ezili peyviTam n'Okki,
muTTai koNTu van pulam cErum
ciRu n'uN eRumpin cil ozukku Eyppa,
cORuTaik kaiyar vIRu vIRu iyagkum
irug kiLaic ciRAark kANTum; kaNTum,
10
maRRum maRRum vinavutum, teRRena;
pacippiNi maruttuvan illam
aNittO? cEyttO? kURumin, emakkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
ciRukuTi kizAn paNNanaic cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan pATiyatu.

388
veLLi ten pulattu uRaiya, viLai vayal,
paLLam, vATiya payan il kAlai,
irum paRaik kiNaimakan cenRavan, perum peyar
................................................................................porun'ti,
5
tan n'ilai aRiyun'anAka, an' n'ilai,
iTukkaN iriyal pOka, uTaiya
koTuttOn en'tai, koTai mEn' tOnRal,
.......................................................................nAmaruppAka,
vellum vAymozip pulluTai vi
10
peyarkkum paNNaR kETTirO, makakirena,
vinaip pakaTu ERRa mEzi kiNait toTA,
n'ALtoRum pATEn Ayin, AnA
maNi kiLar munRil tennavan marukan,
piNi muracu iragkum pITu kezu tAnai
15
aNNal yAnai vazuti,
kaNmARiliyar en perug kiLaip puravE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
ciRukuTi kizAn paNNanai maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:49:35(இந்திய நேரம்)