தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEramAn KuTTuvan KOtai-cEramAn KuTTuvan KOtai

cEramAn kuTTuvan kOtai

54
em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
5
iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
10
pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
puli tujcu viyan pulattaRRE
vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:50:27(இந்திய நேரம்)