தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEramAn KOkkOtai MArpan-cEramAn KOkkOtai MArpan

cEramAn kOkkOtai mArpan

48
kOtai mArpin kOtaiyAnum,
kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
5
aHtu em UrE; avan em iRaivan;
annOR paTartiyAyin, n'Iyum
emmum uLLumO mutu vAy iravala!
'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

49
n'ATan enkO? Uran enkO?
pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
punavar taTTai puTaippin, ayalatu
5
iRagku katir alamaru kazaniyum,
piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!
tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:50:50(இந்திய நேரம்)