தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEramAn YAnaikkaTcEy MAn'taraj CEral IrumpoRai-cEramAn YAnaikkaTcEy MAn'taraj CEral IrumpoRai

cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'taraj cEral irumpoRai

20
iru mun'n'Irk kuTTamum,
viyal jAlattu akalamum,
vaLi vazagku ticaiyum,
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRAgku
5
avai aLan'tu aRiyinum, aLattaRku ariyai,
aRivum, Iramum, perug kaNNOTTamum:
cORu paTukkum tIyOTu
cej jAyiRRut teRal allatu
piRitu teRal aRiyAr, n'in n'izal vAzvOrE;
10
tiruvil allatu kolai vil aRiyAr;
n'Ajcil allatu paTaiyum aRiyAr;
tiRan aRi vayavaroTu tevvar tEya, ap
piRar maN uNNum cemmal! n'in n'ATTu
vayavuRu makaLir vETTu uNin allatu,
15
pakaivar uNNA aru maNNinaiyE;
ampu tujcum kaTi araNAl,
aRam tujcum cegkOlaiyE;
putup puL varinum, pazam puL pOkinum,
vituppuRavu aRiyA Emak kAppinai;
20
anaiyai AkalmARE,
man uyir ellAm n'in ajcummE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'taraj cEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:52:19(இந்திய நேரம்)