தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CONATTup PUjcARRUrp PArppAn KauNiyan ViNNan' TAyan-cONATTup PUjcARRUrp PArppAn KauNiyan ViNNan' TAyan

cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan' tAyan

166
n'anRu Ayn'ta n'IL n'imir caTai
mutu mutalvan vAy pOkAtu,
onRu purin'ta Ir iraNTin,
ARu uNarn'ta oru mutu n'Ul
5
ikal kaNTOr mikal cAymAr,
mey anna poy uNarn'tu,
poy OrAtu mey koLIi,
mU Ez tuRaiyum muTTu inRu pOkiya
uraicAl ciRappin uravOr maruka!
10
vinaikku vENTi n'I pUNTa
pulap pulvAyk kalaip paccai
cuval pUN jANmicaip poliya;
maRam kaTin'ta arug kaRpin,
aRam pukazn'ta valai cUTi,
15
ciRu n'utal, pEr akal alkul,
cila collin, pala kUn'tal, n'in
n'ilaikku otta n'in tuNait tuNaiviyar
tamakku amain'ta tozil kETpa;
kATu enRA n'ATu enRu Agku
20
Ir Ezin iTam muTTAtu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagkiyum,
eN n'ANap pala vETTum,
maN n'ANap pukaz parappiyum,
arug kaTip perug kAlai,
25
virun'tuRRa n'in tirun'tu En'tu n'ilai,
enRum, kANkatil amma, yAmE! kuTAatu
pon paTu n'eTu varaip puyalERu cilaippin,
pU viri putu n'Irk kAviri purakkum
taN punal paTappai em Ur AgkaN,
30
uNTum tinRum Urn'tum ATukam;
celval attai, yAnE; cellAtu,
mazai aNNAppa n'ITiya n'eTu varaik
kazai vaLar imayam pOla,
n'ilIiyar attai, n'I n'ilammicaiyAnE?
tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
cONATTup pUjcARRUrp pArppAn kauNiyan viNNan'tAyanai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:52:42(இந்திய நேரம்)