தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PANTiyan KIraj CAttan-pANTiyan KIraj CAttan

pANTiyan kIraj cAttan

178
kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
kAl iyal puravi Alum AgkaN,
maNal mali muRRam pukka cAnROr
uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
5
'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
INTO in cAyalanE; vENTAr
eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
10
ajci n'IgkumkAlai,
EmamAkat tAn mun'tuRumE.
tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:58:07(இந்திய நேரம்)