தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PANTiyan KUTakArattut Tujciya MARan Vazuti-pANTiyan KUTakArattut Tujciya MARan Vazuti

pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazuti

51
n'Ir mikin, ciRaiyum illai; tI mikin,
man uyir n'izaRRum n'izalum illai;
vaLi mikin, valiyum illai; oLi mikku
avaRRu Or anna cinap pOr vazuti,
5
'taN tamiz potu' enap poRAan, pOr etirn'tu,
koNTi vENTuvan Ayin, 'koLka' enak
koTutta mannar n'aTukku aRRanarE;
aLiyarO aLiyar, avan aLi izan'tOrE
n'uN pala citalai aritu muyanRu eTutta
10
cem puRRu Iyal pOla,
oru pakal vAzkkaikku ulamaruvOrE!
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazutiyai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

52
aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
5
vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
innA vem pOr iyal tEr vazuti!
itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
10
vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
peru n'al yANarin orIi, iniyE
kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
15
vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
kAna vAraNam Inum
kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:58:14(இந்திய நேரம்)