தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PokuTTezini-pokuTTezini

pokuTTezini

96
alar pUn' tumpai am pakaTTu mArpin,
tiraNTu n'ITu taTakkai, ennai iLaiyORku
iraNTu ezun'tanavAl, pakaiyE: onRE,
pUp pOl uNkaN pacan'tu, tOL n'uNuki,
5
n'Okkiya makaLirp piNittanRu; onRE,
'vizavinRuAyinum, paTu patam pizaiyAtu,
mai Un mocitta okkaloTu, tuRai n'Irk
kaimAn koLLumO?' ena,
uRaiyuL muniyum, avan cellum UrE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

102
'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
cakaTam paNTam peritu peytanRE;
aval iziyinum, micai ERinum,
avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
5
kIz marattu yAtta cEma accu anna,
icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:00:01(இந்திய நேரம்)