தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATal Arun' Tuppin-aTal Arun' Tuppin

aTal arun' tuppin

335
aTal arun' tuppin....................
...................kurun'tE mullai enRu
in' n'Anku allatu pUvum illai;
karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
5
ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
in' n'Anku allatu uNAvum illai;
tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
10
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
kallE paravin allatu,
n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:25:56(இந்திய நேரம்)