தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATun'ai Ayinum-aTun'ai Ayinum

aTun'ai Ayinum

36
aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
polam cey kazagkin teRRi ATum
5
taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
karug kaik kollan aram cey av vAy
n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
10
n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
cilait tAr muracam kaRagka,
malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.
tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:26:12(இந்திய நேரம்)