தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aruppam PENAtu Amar-aruppam PENAtu Amar

aruppam pENAtu amar

224
aruppam pENAtu amar kaTan'tatUum;
tuNai puNar AyamoTu tacumpu uTan tolaicci,
iru pAN okkal kaTumpu puran'tatUum;
aRam aRak kaNTa n'eRi mAN avaiyattu,
5
muRai n'aRku aRiyun'ar munnuRap pukazn'ta
tU iyal koLkait tukaL aRu makaLiroTu,
paruti uruvin pal paTaip puricai,
eruvai n'ukarcci, yUpa n'eTun' tUN,
vEta vELvit tozil muTittatUum;
10
aRin'tOn manRa aRivuTaiyALan:
iRan'tOn tAnE; aLittu iv ulakam!
aruvi mARi, ajcu varak karuki,
peru vaRag kUrn'ta vEnil kAlai,
pacitta Ayattup payan n'irai tarumAr,
15
pU vAL kOvalar pUvuTan utirak
koytu kaTTu azitta vEgkaiyin,
mel iyal makaLirum izai kaLain'tanarE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:27:27(இந்திய நேரம்)