தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Azal Purin'ta ATar-azal Purin'ta ATar

azal purin'ta aTar

29
azal purin'ta aTar tAmarai
aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
5
pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
10
oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
illai' enpOrkku inan Akiliyar!
n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
15
veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
20
ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
25
n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:28:27(இந்திய நேரம்)