தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Acu Il Kammiyan

Acu il kammiyan

353
Acu il kammiyan mAcu aRap punain'ta
polam cey pal kAcu aNin'ta alkul,
Ikaik kaNNi ilagkat taii,
tarumamoTu iyalvOL cAyal n'Okki,
5
tavirtta tErai, viLartta kaNNai,
vinaval AnA vel pOr aNNal!
'yAr makaL?' enpOy; kURak kEL, ini:
kunRu kaNTanna n'ilaip pal pOrpu
n'AL kaTA azitta n'anan' talaik kuppai
10
val vil iLaiyarkku alku patam mARRAt
tol kuTi mannan makaLE; munn'AL
kURi van'ta mA mutu vEn'tarkku
.........................................................................................................
............................................. uzakkik kuruti OTTi,
15
katuvAy pOkiya tuti vAy eHkamoTu,
pajciyum kaLaiyAp puNNar,
ajcutakavu uTaiyar, ivaL tannaimArE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:29:50(இந்திய நேரம்)