தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aram TAzn'ta ANi KiLar

Aram tAzn'ta aNi kiLar

59
Aram tAzn'ta aNi kiLar mArpin,
tAL tOy taTak kai, takai mAN vazuti!
vallai manRa, n'I n'ayan'tu aLittal;
tERRAy, peruma! poyyE; enRum
5
kAy cinam tavirAtu kaTal Urpu ezutarum
jAyiRu anaiyai, n'in pakaivarkku;
tigkaL anaiyai, emmanOrkkE.
tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
pANTiyan cittiramATattut tujciya n'anmARanai maturaik kUla vANikan cIttalaic cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:30:35(இந்திய நேரம்)