தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Iruppu Mukaj CeRitta En'tu-iruppu Mukaj CeRitta En'tu

iruppu mukaj ceRitta En'tu

369
iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
karug kai yAnai koNmU Aka,
n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
5
kurutip paliya muracu muzakku Aka,
aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
10
Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
15
pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
20
vEyvai kANA virun'tin pOrvai
arik kural taTAri uruppa oRRi,
pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
ezili tOyum imiz icai aruvi,
ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
25
OTai n'utala, olkutal aRiyA,
tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
vEza mukavai n'alkumati
tAzA Ikait takai veyyOyE!
tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:31:50(இந்திய நேரம்)