தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ini N'inain'tu Irakkam AkinRu-ini N'inain'tu Irakkam AkinRu

ini n'inain'tu irakkam AkinRu

243
ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
5
maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
10
kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
irum iTai miTain'ta cila col
peru mUtALarEm Akiya emakkE?
tiNaiyum tuRaium avai.
toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:33:51(இந்திய நேரம்)