தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ur N'ani IRan'ta

Ur n'ani iRan'ta

265
Ur n'ani iRan'ta pAr mutir paRan'talai,
Ogku n'ilai vEgkai oL iNar n'aRu vIp
pOn'tai am tOTTin punain'tanar toTuttu,
pal An kOvalar paTalai cUTTa,
5
kal AyinaiyE kaTu mAn tOnRal!
vAn ERu puraiyum n'in tAL n'izal vAzkkaip
paricilar celvam anRiyum, viri tArk
kaTum pakaTTu yAnai vEn'tar
oTugkA venRiyum, n'innoTu celavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun' tumpiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:35:59(இந்திய நேரம்)