தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ur Mutu VElip PAr N'aTai

Ur mutu vElip pAr n'aTai

326
Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
5
paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
10
vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
aNNal yAnai aNin'ta
15
pon cey OTaip perum paricilanE.
tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:36:07(இந்திய நேரம்)