தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

EmakkE Kalagkal TarumE-emakkE Kalagkal TarumE

emakkE kalagkal tarumE

298
emakkE kalagkal tarumE; tAnE
tERal uNNum mannE; n'anRum
innAn manRa vEn'tE, iniyE
n'ErAr Ar eyil muRRi,
5
vAy maTittu uraRi, 'n'I mun'tu' ennAnE.
tiNai karan'tai; tuRai n'eTumozi.
AliyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:36:44(இந்திய நேரம்)