தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vicumpu N'Ittam IRan'ta JAyiRRup-vicumpu N'Ittam IRan'ta JAyiRRup

vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup

376
vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
citAar vaLpin en teTAri tazIi,
5
pANar Arum aLavai, yAn tan
yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
10
tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
15
n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
iravinAnE, IttOn en'tai;
anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
20
n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
jAgkar n'eTumozi payiRRi,
tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:40:53(இந்திய நேரம்)