தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vizuk KaTippu ARain'ta-vizuk KaTippu ARain'ta

vizuk kaTippu aRain'ta

366
vizuk kaTippu aRain'ta muzuk kural muracam
ozukkuTai marugkin oru mozittu Aka,
aravu eRi urumin uraRupu cilaippa,
oru tAm Akiya perumaiyOrum,
5
tam pukaz n'iRIic cenRu mAyn'tanarE;
atanAl, aRavOn makanE! maRavOr cemmAl!
.............................uraippak kENmati:
n'in URRam piRar aRiyAtu,
piRar kURiya mozi teriyA,
10
jAyiRRu ellai ALvinaikku utavi,
iravin ellai varuvatu n'ATi,
urai.....................................................
uzavu ozi perum pakaTu azi tinRAgku,
ceg kaN makaLiroTu ciRu tuni aLaii,
15
am kaL tERal Ay kalattu ukuppa,
keTal arun' tiruva!
maTai vENTun'arkku iTai arukAtu,
aviz vENTun'arkku iTai aruLi,
viTai vIzttuc cUTu kizippa,
20
n'Ir n'ilai perutta vAr maNal aTai karai,
kAvutoRum
maTagkal uNmai mAyamO anRE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
tarumaputtiranaik kOtamanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:41:08(இந்திய நேரம்)