தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VeNkuTai Matiyam MEl-veNkuTai Matiyam MEl

veNkuTai matiyam mEl

294
'veNkuTai matiyam mEl n'ilAt tikaztara,
kaNkUTu iRutta kaTal maruL pAcaRai,
kumarip paTai tazIiya kURRu vinai ATavar
tamar piRar aRiyA amar mayagku azuvattu,
5
iRaiyum peyarum tORRi, n'umaruL
n'AL muRai taputtIr vammin, Igku' ena,
pOr malain'tu oru ciRai n'iRpa, yAvarum
aravu umiz maNiyin kuRukAr
n'irai tAr mArpin n'in kELvanai, piRarE.
tiNai tumpai; tuRai tAnaimaRam.
perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:41:53(இந்திய நேரம்)