தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Olluvatu Ollum EnRalum-olluvatu Ollum EnRalum

olluvatu ollum enRalum

196
olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
ollAtu ollum enRalum, olluvatu
5
il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
irappOr vATTal anRiyum, purappOr
pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
10
n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
mel iyal kuRu makaL uLLic
15
celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:42:53(இந்திய நேரம்)