தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

OLiRu VAL Mannar-oLiRu VAL Mannar

oLiRu vAL mannar

177
oLiRu vAL mannar oN cuTar n'eTu n'akar,
veLiRu kaN pOkap pal n'AL tiragki,
pATip peRRa pon aNi yAnai,
tamar enin, yAvarum pukupa; amar enin,
5
tigkaLum n'uzaiyA en'tirap paTu puzai,
kaL mARu n'ITTa n'aNi n'aNi irun'ta
kuRum pal kuRumpin tatumpa vaiki,
puLic cuvai vETTa ceg kaN ATavar
tIm puLik kaLAvoTu tuTari munaiyin,
10
maTTu aRal n'al yARRu ekkar ERi,
karug kani n'Aval irun'tu koytu uNNum,
perum peyar Ati, piNagkuaril kuTa n'ATTu,
eyinar tan'ta eym mAn eRi tacaip
paij jiNam perutta pacu veL amalai,
15
varun'arkku varaiyAtu taruvanar coriya,
irum panag kuTaiyin micaiyum
perum pular vaikaRaic cIr cAlAtE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
mallikizAn kAriyAtiyai AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:43:01(இந்திய நேரம்)