தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaLiRu KaTaiiya TAL-kaLiRu KaTaiiya TAL

kaLiRu kaTaiiya tAL

7
kaLiRu kaTaiiya tAL,
kazal urIiya tirun'tu aTi,
kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
kaN oLirvarUum kavin cApattu,
5
mA maRutta malar mArpin,
tOl peyariya eRuz munpin,
ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
10
illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
mInin ceRukkum yANarp
payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:48:47(இந்திய நேரம்)