தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOtai MArpin KOtaiyAnum-kOtai MArpin KOtaiyAnum

kOtai mArpin kOtaiyAnum

48
kOtai mArpin kOtaiyAnum,
kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
5
aHtu em UrE; avan em iRaivan;
annOR paTartiyAyin, n'Iyum
emmum uLLumO mutu vAy iravala!
'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:53:11(இந்திய நேரம்)