தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CiRiya KaL PeRinE-ciRiya KaL PeRinE

ciRiya kaL peRinE

235
ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
periya kaL peRinE,
yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
5
peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
10
arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
irappOr kaiyuLum pOki,
purappOr punkaN pAvai cOra,
am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
cenRu vIzn'tanRu, avan
15
aru n'iRattu iyagkiya vElE!
Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
20
IyAtu vIyum uyir tavap palavE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:54:04(இந்திய நேரம்)