தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CeykuvamkollO-ceykuvamkollO

ceykuvamkollO

214
'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
5
kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
10
mARip piRappin inmaiyum kUTum;
mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.
tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:54:34(இந்திய நேரம்)