தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TEem TIm ToTaic-tEem TIm ToTaic

tEem tIm toTaic

70
tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
5
vinaval AnA mutu vAy iravala!
taiit tigkaL taN kayam pOla,
koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
10
kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
ciRu veL Ampal jAgkar Utum
kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
15
in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
celvaiAyin, celvai Akuvai;
viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
talaippATu anRu, avan Ikai;
n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:57:35(இந்திய நேரம்)