தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ToTiyuTaiya TOL MaNan'tanan-toTiyuTaiya TOL MaNan'tanan

toTiyuTaiya tOL maNan'tanan

239
toTiyuTaiya tOL maNan'tanan;
kaTi kAvil pUc cUTinan;
taN kamazum cAn'tu n'Ivinan;
ceRROrai vazi taputtanan;
5
n'aTTOrai uyarpu kURinan;
'valiyar' ena, vazimoziyalan;
'meliyar' ena, mIkkURalan;
piRarait tAn irappu aRiyalan;
iran'tOrkku maRuppu aRiyalan;
10
vEn'tuTai avaiyattu Ogku pukaz tORRinan;
varupaTai etir tAgkinan;
peyarpaTai puRagkaNTanan;
kaTum pariya mAk kaTavinan;
n'eTun' teruvil tEr vazagkinan;
15
Ogku iyala kaLiRu Urn'tanan;
tIm ceRi tacumpu tolaiccinan;
pAN uvappa paci tIrttanan;
mayakkuTaiya mozi viTuttanan; Agkuc
ceypa ellAm ceytanan Akalin
20
iTuka onRO! cuTuka onRO!
paTu vazip paTuka, ip pukaz veyyOn talaiyE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'ampi n'eTujceziyanaip pEreyin muRuvalAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:57:42(இந்திய நேரம்)