தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Akattu Anna PAku-n'Akattu Anna PAku

n'Akattu anna pAku

367
n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
tamavEAyinum tammoTu cellA;
vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
5
pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
10
vAzac ceyta n'alvinai allatu
Azug kAlaip puNai piRitu illai;
onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
15
yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
vayagkit tOnRum mIninum, immenap
paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:59:36(இந்திய நேரம்)