தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'irappAtu KoTukkum Celvamum-n'irappAtu KoTukkum Celvamum

n'irappAtu koTukkum celvamum

180
n'irappAtu koTukkum celvamum ilanE;
'il' ena maRukkum ciRumaiyum ilanE;
iRai uRu vizumam tAgki, amarakattu
irumpu cuvaik koNTa vizuppuN n'Oy tIrn'tu,
5
marun'tu koL marattin vAL vaTu mayagki,
vaTu inRu vaTin'ta yAkkaiyan, koTai etirn'tu,
Irn'taiyOnE, pAN pacip pakaijan;
inmai tIra vENTin, emmoTu
n'Iyum vammO? mutu vAy iravala!
10
yAm tan irakkumkAlai, tAn em
uNNA marugkul kATTi, tan Urk
karug kaik kollanai irakkum,
'tirun'tu ilai n'eTu vEl vaTitticin' enavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai pANARRup paTaiyum Am.
Irn'tUr kizAn tOyan mARanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:00:13(இந்திய நேரம்)