தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'ilam PiRakkiTuvatu POlak-n'ilam PiRakkiTuvatu POlak

n'ilam piRakkiTuvatu pOlak

303
n'ilam piRakkiTuvatu pOlak kuLampu kuTaiyUu,
uLLam azikkum koTpin mAnmEl
eLLun'arc cekukkum kALai kUrtta
ven' tiRal eHkam n'ejcu vaTu viLaippa
5
ATTik kANiya varumE n'erun'ai,
uraicAl ciRappin vEn'tar munnar,
karai poru mun'n'Irt timilin pOzn'tu, avar
kayan'talai maTap piTi pulampa,
ilagku maruppu yAnai eRin'ta eRkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
erumai veLiyanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:00:21(இந்திய நேரம்)