தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'inaikkum KAlai MaruTkai UTaittE-n'inaikkum KAlai MaruTkai UTaittE

n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE

217
n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE,
enaip peruj ciRappinOTu Igku itu tuNital;
ataninum maruTkai uTaittE, piRan n'ATTut
tORRam cAnRa cAnROn pORRi,
5
icai marapu Aka, n'aTpuk kan'tu Aka,
inaiyatu Or kAlai Igku varutal;
'varuvan' enRa kOnatu perumaiyum,
atu pazutu inRi van'tavan aRivum,
viyattoRum viyattoRum viyappu iRan'tanRE;
10
atanAl, tan kOl iyagkAt tEyattu uRaiyum
cAnROn n'ejcuRap peRRa tonRu icai
annOnai izan'ta iv ulakam
en Avatukol? aLiyatu tAnE!
tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyAraik kaNTu pottiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:00:51(இந்திய நேரம்)