தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

'n'um KO YAr?'

'n'um kO yAr?'

212
'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
5
vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
paital cuRRattup pacip pakai Aki,
kOziyOnE, kOpperujcOzan
pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
10
vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:02:29(இந்திய நேரம்)