தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pal CAnRIrE! Pal CAnRIrE! Kayal MuL-pal CAnRIrE! Pal CAnRIrE! Kayal MuL

pal cAnRIrE! pal cAnRIrE! kayal muL

195
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
payan il mUppin, pal cAnRIrE!
kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
5
piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
allatu ceytal Ompumin; atutAn
ellArum uvappatu; anRiyum,
n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.
tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:04:22(இந்திய நேரம்)