தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pal CAnRIrE! Pal CAnRIrE! Kumari MakaLir-pal CAnRIrE! Pal CAnRIrE! Kumari MakaLir

pal cAnRIrE! pal cAnRIrE! kumari makaLir

301
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kumari makaLir kUn'tal puraiya,
amarin iTTa aru muL vElik
kallen pAcaRaip pal cAnRIrE!
5
muracu muzagku tAnai n'um aracum Ompumin;
oLiRu En'tu maruppin n'um kaLiRum pORRumin;
enai n'AL tagkum n'um pOrE, anai n'AL
eRiyAr eRital yAvaNatu? eRin'tOr
etir cenRu eRitalumcellAn; atanAl
10
aRin'tOr yAr, avan kaNNiya poruLE?
'palam' enRu ikaztal Ompumin; utuk kAN
n'ilan aLappanna n'illAk kuRu n'eRi,
vaN parip puravip paNpu pArATTi,
elliTaip paTartan'tOnE; kallena
15
vEn'tu Ur yAnaikku allatu,
En'tuvan pOlAn, tan ilagku ilai vElE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:04:30(இந்திய நேரம்)