தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pal MIn Imaikkum-pal MIn Imaikkum

pal mIn imaikkum

270
pal mIn imaikkum mAka vicumpin
iragku muracin, inamcAl yAnai,
n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
camagkaN kUTit tAm vETpavvE
5
n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
in icai kETTa tun aru maRavar
10
venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
vizu n'avi pAyn'ta marattin,
vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.
(kaNTAr tAykkuc colliyatu)
kazAttalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:04:45(இந்திய நேரம்)