தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PulippAR PaTTa AmAn-pulippAR PaTTa AmAn

pulippAR paTTa AmAn

323
pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
5
veL vEl Avam Ayin, oL vAL
kaRaiyaTi yAnaikku allatu
uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
........................................................
................TAr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:06:38(இந்திய நேரம்)