தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Peru N'Ir MEval TaNNaTai-peru N'Ir MEval TaNNaTai

peru n'Ir mEval taNNaTai

297
peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
5
kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
10
maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
...........................................................................

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:07:23(இந்திய நேரம்)