தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mazai ANi KunRattuk Kizavan-mazai ANi KunRattuk Kizavan

mazai aNi kunRattuk kizavan

153
mazai aNi kunRattuk kizavan, n'ALum,
izai aNi yAnai irappOrkku Iyum,
cuTar viTu pacum pUN, cUrppu amai mun kai,
aTu pOr AnA, Atan Ori
5
mAri vaN koTai kANiya, n'anRum
cenRatuman, em kaNNuLag kaTumpE;
pani n'Irp pUvA maNi miTai kuvaLai
vAl n'Art toTutta kaNNiyum, kalanum,
yAnai inattoTu peRRanar, n'Igki,
10
paciyArAkal mARukol vici piNik
kUTu koL in iyam kaRagka,
ATalum ollAr, tam pATalum maRan'tE?
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:10:09(இந்திய நேரம்)